Wat ons typeert

Wat ons typeert

Wij werken volledig thematisch en werken van vakantie tot vakantie aan een thema. Aan dit thema wordt gewerkt in alle groepen, dus van groep 1 tot en met 8. Taal, rekenen en andere schoolvakken zijn binnen ieder thema verweven. We leren binnen een thema om op onderzoek uit te gaan. We bedenken met elkaar onderzoeksvragen en gaan op zoek naar de antwoorden. Presenteren doen we op verschillende manieren. Soms maken we een lapbook, soms richten we een museum in en een andere keer maken we een podcast met al onze informatie. We zijn een christelijke school. Dat betekent onder andere dat we vertellen vanuit de Bijbel en de christelijke feesten samen vieren. Maar vooral ook dat we ons bij onze beslissingen laten leiden door onze christelijke identiteit. Onze lokalen zijn anders ingericht dan op andere scholen. We hebben diverse, wisselende werkplekken waaruit kinderen kunnen kiezen. In de ochtend werken we in combinatiegroepen ingedeeld op leeftijd. Op drie middagen werken we in twee grote groepen waar kinderen van groep 1 tot en met 8 bij elkaar zitten. We vinden het sociale gedeelte in deze verdeling enorm belangrijk.