Wat ons typeert

Wat ons typeert

Wij werken volledig thematisch. Per schooljaar hebben we vier thema’s en elk thema bestaat uit tien weken. Aan dit thema wordt gewerkt in alle groepen, dus van groep 1 tot en met 8. Onze thema’s sluiten aan bij wat er in de wereld gebeurt. We leren op onderzoek uit te gaan. We bedenken met elkaar onderzoeksvragen en gaan op zoek naar de antwoorden.

Presenteren doen we op verschillende manieren. Soms maken we een lapbook, soms richten we een museum in en een andere keer maken we een podcast met al onze informatie.

We zijn een christelijke school. Dat betekent onder andere dat we vertellen vanuit de Bijbel en de christelijke feesten samen vieren. Maar vooral ook dat we ons bij onze beslissingen laten leiden door onze christelijke identiteit.

Onze lokalen zijn anders ingericht dan op andere scholen. We hebben diverse, wisselende werkplekken waaruit kinderen kunnen kiezen. We werken met groepen op basis van leeftijdsfase. Daardoor hebben we in principe een groep 1/2/3, een groep 4/5 en een groep 6/7/8.