Taalonderwijs op onze school

Wij vertellen u deze week graag hoe wij bij ons op school werken aan taal. Uiteraard gedeeltelijk vanwege het feit dat de Kinderboekenweek vorige week van start is gegaan. Taal wordt onderverdeeld in vier aspecten: lezen, schrijven, spreken en luisteren. Spreken en luisteren zijn hierin mondelinge vaardigheden en lezen en schrijven op hun beurt juist schriftelijk. Spreken en luisteren staat vooral in de onderbouw centraal, maar speelt ook in de midden- en bovenbouw een belangrijke rol. Om te kunnen lezen en schrijven dient juist het mondelinge aspect (spreken en luisteren) goed beoefend te worden om een goede basis te leggen.

Het Noorderlicht

Naast het Noorderlicht zien we in de groep ook regenbogen voorbij komen. We hebben namelijk vanuit de drie primaire kleuren (rood, geel en blauw) de gehele regenboog geschilderd met verf. Rood, geel en blauw was natuurlijk niet zo lastig, maar hoe maak je nu de kleur indigo of violet? Wij kunnen u er nu alles over vertellen! Het taalonderwijs van het Noorderlicht heeft deze week vooral vorm gekregen dankzij de Dragonflies. Zij hebben ons deze week hun eigen geschreven verhaal of prentenverhaal verteld of voorgelezen. Wij hebben niet alleen geluisterd naar hun verhalen, maar daarna ook met hen meegedacht. Hoe loopt het verhaal verder? Kun je ook een tweede vervolgverhaal bedenken of zou jij ook een ander einde van het verhaal kunnen bedenken? Door niet alleen te luisteren en zo informatie te verweven uit gesproken taal, maar ook mee te denken activeer je hen om deze informatie in dezelfde, maar ook in een andere vorm te uiten in gesproken, mondelinge taal. Een doel waar vooral het jongste kind in zijn of haar eerste schooljaar aan werkt. Wij hebben zichtbaar genoten van de verhalen de Dragonflies ons hebben verteld!

De Vossen

In het Vossenhol zijn de Vossen druk bezig met geschreven taal. Om hun onderzoek naar bomen af te ronden, hebben zij een informatieve tekst over de door hun gekozen boom geschreven. Daarbij wordt goed gelet op de juiste schrijfletter en ligt de nadruk op het leren van de passende hoofdletter en het gebruik van punten op de juiste plekken. Eerst oefenen we de schrijfletters en schrijven we de tekst in het klad. Daarna gebruiken we lijnschrift om de rompletters, stokletters en lusletters op de juiste manier in het lijnschrift te schrijven en zo onze tekst in het net te maken. Uiteraard letten we in onze tekst ook op spelling en daarom laten we elkaars teksten altijd door elkaar checken om zo tot een perfecte, goed theoretisch onderbouwde geschreven tekst te komen!

Dragonfly

Zoals u eerder heeft kunnen lezen in een voorgaande nieuwsbrief staat bij de Dragonflies het leesboek De Ontdekkingsreiziger van Katherine Rundell centraal. Vanuit het boek hebben wij veel geleerd over de Amazone. Over wat daar leeft, hoe die wereld eruit ziet en waarom. Na veel informatie verzameld te hebben, verhalen te hebben geschreven, hebben wij met die kennis afgelopen week de Amazone vanuit het leesboek nagemaakt. Hier is de schitterende verteltafel uit voortgekomen die te zien is op de foto's. Daarnaast hebben de Dragonflies in het kader van de Kinderboekenweek een strip/prentenverhaal of een tekstueel verhaal geschreven die zij vervolgens aan de leerlingen van het Noorderlicht gingen voorlezen. Om een verhaal, geschreven door een leerling uit de bovenbouw, te kunnen vertellen aan een kind uit de onderbouw vraagt iets van de taal van het oudere kind. Is het begrijpelijk? Hoe zorg ik ervoor dat moeilijke woorden toch begrepen kunnen worden? Hierin is duidelijk op te merken dat voor zowel de onderbouw als voor de bovenbouw het aspect spreken en luisteren nog steeds erg belangrijk is: het jonge kind leert nieuwe woorden en het oudere kind beoefent het omschrijven en beschrijven van tekst en verhaal. Enkele foto's van dit betekenisvolle moment ziet u bij het nieuws uit de groep het Noorderlicht.