Waar wij trots op zijn..

Waar wij trots op zijn..

Outdoor-education

Elk schooljaar staat ook outdoor-education weer nadrukkelijk op onze prioriteitenlijst. Het buiten leren van allerlei vaardigheden is in diverse (met name Scandinavische) landen heel gewoon: buiten rekenen, schrijven en alle andere vakgebieden die mogelijk zijn. Leren met behulp van de omgeving en alle materialen die te vinden zijn in de omgeving; heel betekenisvol voor kinderen.

Speciaal voor deze lessen hebben we voor de leerlingen buitenpakken in gebruik.

Groep 1 t/m 8 leren van elkaar

De kinderen zitten in een groep met kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij krijgen les van twee leerkrachten met ondersteuning van onderwijsassistenten. Zij leren van en door elkaar. Dit is prachtig om te zien en is ook de kracht van onze school.

Leergesprekken

Binnen Talent.nl staan het digitale Portfolio en leergesprek centraal. Aan de hand van leergesprekken krijgen zowel uw kind, als de leerkrachten inzicht in de persoonlijke talenten, competenties en ontwikkelpunten. Tijdens het leergesprek wordt samen met het kind ook veel aandacht gegeven aan de leervoorwaarden: hoe leert uw kind het beste en wat heeft uw kind nodig om te worden wie het is. In een digitaal portfolio staat de ontwikkeling van uw kind beschreven.

U kunt deze ontwikkeling ook volgen. Het portfolio is een groeidocument dat gedurende de gehele schooltijd uitgroeit tot een volledig document vol bewijzen van competenties zoals tussendoelen van spelling en rekenen, maar ook bijvoorbeeld van talenten zoals gemaakte kunstwerken, presentaties of bijvoorbeeld van uitingen van bijzonder gedrag. De rapportage doen de kinderen voor een groot deel zelf op de daarvoor ontwikkelde groeidocumenten voor het portfolio.

Ouders hebben aan het begin van het schooljaar een ‘dit ben ik’ gesprek op school waarbij informatie over uw kind wordt doorgegeven aan de leerkrachten. Gedurende het jaar zijn er drie portfoliogesprekken. Samen met uw kind brengt de leerkracht verslag uit van de ontwikkelingen van de afgelopen periode. Belangrijke, spoedeisende zaken hoeven natuurlijk niet te wachten op een gespreksronde maar kunnen tussendoor aangegeven worden.