Thematisch Werken

Thematisch Werken

Ons lesaanbod is thematisch ingericht. Per schooljaar behandelen we vier thema's. Leerlingen en ouders worden betrokken bij de voorbereiding hiervan.

Vanuit de leerlijnen is een jaarplanning gemaakt met alle leerdoelen waaraan de leerlingen moeten werken. Deze doelen worden verwerkt in het thema. Zo hebben we bijvoorbeeld gewerkt aan het thema 'Ik vertrek'  onder andere over landen en infrastructuur. Het thema 'een hele kunst' behandelde onderwerpen als kunstgeschiedenis en hedendaagse kunst. Het laatste thema 'de kleinste winkel' , over ondernemerschap bij kinderen keert jaarlijks terug en is onlosmakelijk verbonden met ons Kindcentrum.

Onderzoekscyclus
In iedere klas is een prominente plek aan de muur voor de grote onderzoekscyclus. Deze cyclus doorlopen we bij elk thema opnieuw en is de leidraad voor zowel leerkrachten als leerlingen. 
De cirkel bestaat uit de onderdelen: Oriënteren, informatie zoeken, verwerken, evalueren en presenteren. 

Binnen en buiten

Het leren beperkt zich niet tot het klaslokaal alleen. Binnen elk thema werken we ook buitenactiviteiten uit en gaan we op zoek naar andere plekken om te leren. We halen de wereld naar binnen en trekken er zelf op uit om te ontdekken wat er in de wereld om ons heen gebeurt.

Presenteren

Elk thema kent een afsluiting. Samen met de kinderen bespreken we hoe het werk gepresenteerd kan worden. Presenteren kent vele mogelijkheden; vertellen aan je maatje, presenteren aan een groep, een tentoonstelling, een rondleiding, een film etc.